Vad är KPI?

(KPI:er, Key Performance Indicators)

KPI står för Key Performance Indicator, och det är ett mått på hur väl ett företag eller en organisation presterar mot sina mål. KPI används för att mäta och övervaka företagets eller organisationens prestationer, och för att identifiera områden där förbättringar behövs.

 

KPI kan användas för att mäta allt från ekonomiska resultat till kundnöjdhet, produktivitet, personalens prestanda, och mycket mer. De är specifika för varje organisation och kan variera beroende på bransch och verksamhet. KPI hjälper till att fokusera på viktiga områden, och kan användas för att skapa en strategi för att nå företagets mål.

KPI - Se resultat på era marknadsföringsaktiviteter

KPI för försäljning och digital marknadsföring är viktigt eftersom det hjälper företaget att mäta effekten av er digitala marknadsföring på försäljningen. Det ger en tydlig bild av hur mycket försäljning som kan härledas till digital marknadsföring och kan användas för att mäta ROI (Return on Investment) för digitala marknadsföring.

 

Det hjälper också företaget att identifiera vilka digitala marknadsföringskanaler som är mest effektiva och kan användas för att justera deras marknadsföringsstrategi för att öka försäljningen.

 

KPI för försäljning från digital marknadsföring kan också användas för att mäta och jämföra prestanda över tid och mellan olika kampanjer och kanaler. Det kan också hjälpa företaget att identifiera och lösa problem med konvertering, som kan hindra potentiella kunder från att köpa.

 

Genom att ha tydliga KPI för försäljning från digital marknadsföring kan företaget ta mer välinformerade beslut om hur man ska använda sina marknadsföringsbudgetar för att öka försäljningen.

KPI Mailutskick sellfinity

Vem använder KPI:er och varför?

KPI:er används av olika typer av organisationer och företag för att mäta och övervaka deras prestanda. De används av företag inom många branscher, inklusive e-handel, finans, teknologi, offentlig sektor, hälso- och sjukvård, och många fler. KPI:er används av både ledning och personal på olika nivåer inom organisationen, inklusive chefer, ledare, och medarbetare.

De används för att:

 

  • Hjälpa företaget att nå sina mål genom att identifiera områden där det behövs förbättringar

 

  • Mäta och övervaka prestanda för att ta välinformerade beslut om hur man ska allokera resurser

 

  • Jämföra och mäta prestanda över tid och mellan olika avdelningar eller kampanjer

 

  • Hjälpa ledningen att förstå hur verksamheten presterar och ta hand om eventuella problem

 

  • Ge medarbetare tydliga mål och mått på deras prestationer och ge feedback för att förbättra prestanda.

 

KPI:er är viktiga för att ge organisationen en övergripande bild av hur det presterar mot sina mål, och hjälper till att fokusera på viktiga områden för att öka produktiviteten och förbättra resultaten.

Många besökare eller rätt besökare?

Att ha många besökare på en webbplats är bra, men det är inte det enda som är viktigt. Det är viktigt att ha rätt besökare, det vill säga de som är intresserade av det som företaget erbjuder och som har potential att bli kunder. Detta är viktigt eftersom det är dessa besökare som är mest troliga att generera affärer och öka försäljningen.

 

En stor mängd besökare från olika källor kan ge en falsk bild av företagets prestanda, det kan vara svårt att mäta ROI (Return on Investment) om inte besökarna är rätt. Många besökare kan också leda till höga kostnader för marknadsföring och webbplatsdrift utan att ge någon verklig nytta.

 

Det är också viktigt att notera att att ha många besökare på en webbplats inte alltid leder till affär, man måste också förbättra konverteringen, det vill säga få besökare att göra ett köp eller ta kontakt med företaget.

besökare sellfinity

399kr/

användare

Fast pris och allt ingår.

Det unika med Sellfinity CRM

Sellfinity är det smarta CRM:et som ger dig mer för mindre. Sellfinity är CRM-systemet som vill befria världen från dåliga lösningar med dyra integrationer och skenande månadskostnader. Med Sellfinity får du leadsgenerering, kundhantering, e-postmarknadsföring, marketing automation, projekthantering, supporthantering, gamification, custombyggda dashboards, integrationer mot affärssystem och mycket, mycket mer. Öka försäljningen, få bättre överblick och sänk din månadskostnad. Sellfinity är det självklara valet när du vill ha alla funktioner, samlade hos en och samma leverantör – och dessutom till ett riktigt bra pris.

 

I stället för att betala för en tjänst där du sedan måste lägga till alla relevanta funktioner ingår allting från början – och du betalar bara 399 kronor i månaden för varje användare.

 

Den stora fördelen med Sellfinity är att det blir enklare att sälja. Med Sellfinity skapar du fler leads och får fler avslut, men du får också mer engagerad personal tack vare det inbyggda gamification-systemet.
En stor fördel med att ha Sellfinity som leverantör är att du samlar alla viktiga tjänster i en plattform. Du behöver logga in på färre ställen och betala färre avgifter, så att du i stället kan fokusera på att driva din affär.


Sellfinity är också ett CRM-system som är enkelt att installera. Målet är att Sellfinity ska vara så nära plug’n’play som du kan komma – och behöver du ändå någon hjälp är Sellfinitys customer success managers alltid redo att hjälpa till.

Fler artiklar