Gamification på arbetsplatsen

Vad är gamification egentligen?

Sellfinity CRM erbjuder en möjlighet till gamification, genom att införa spelprinciper för att göra arbetsuppgifter mer engagerande och motiverande för säljpersonalen. Gamification kan hjälpa säljpersonalen att öka sin motivation och engagemang för att hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen.

 

En av de främsta fördelarna med gamification i Sellfinity CRM är möjligheten att införa utmaningar och belöningar för att nå olika mål och prestationer, såsom att generera fler leads eller öka försäljningen. Det kan göra det roligare att arbeta med CRM-verktyget samt skapa en konkurrens mellan säljpersonalen.

 

Sellfinity CRM gamification ger också möjlighet för säljpersonalen att få utbildning och feedback på ett roligt och interaktivt sätt, vilket kan öka deras kunskap och förbättra deras förmåga att hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen.

 

Gamification kan också hjälpa företag att få en bättre överblick över prestandan hos säljpersonalen och identifiera områden där det behövs förbättringar, det kan hjälpa företaget att fatta data-driven beslut.

 

Sammantaget kan användandet av gamification i Sellfinity CRM hjälpa säljpersonalen att öka sin motivation och engagemang för att hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen, samtidigt som det ger företaget en bättre överblick över prestandan och möjlighet att fatta data-drivna beslut. Det kan också göra arbetet med CRM-verktyget mer roligt och engagerande, samt skapa en konkurrens mellan säljpersonalen som kan motivera dem att prestera bättre.

Låt personalen fokusera på rätt saker

En annan fördel med gamification i Sellfinity CRM är att det kan hjälpa säljpersonalen att fokusera på viktiga uppgifter och mål, samt ge dem tydliga mått på deras framsteg och prestationer. Det kan också skapa en känsla av gemenskap och teamarbete bland säljpersonalen, vilket kan förbättra deras motivation och engagemang.

 

Gamification i Sellfinity CRM kan också göra det lättare för säljpersonalen att få insikt i kundens beteende och preferenser, samt hjälpa dem att anpassa sina erbjudanden och tjänster för att bättre möta kundens behov. Detta kan öka chanser att generera försäljning och skapa långsiktiga relationer med kunderna.

 

Sellfinity CRM gamification är också flexibelt, det kan anpassas efter företagets specifika mål och behov. Det kan innefatta utmaningar och belöningar som är relaterade till försäljning, kundservice, kundnöjdhet och andra viktiga mått på prestanda. Detta kan hjälpa företaget att fokusera på viktiga områden och mål för att öka produktiviteten och förbättra resultaten.

 

Gamification i Sellfinity CRM kan vara en kraftfull metod för att öka motivationen och engagemanget hos säljpersonalen, samt hjälpa företaget att öka produktiviteten och förbättra resultaten. Det kan också hjälpa säljpersonalen att få en bättre förståelse för kundernas behov och förbättra deras försäljning och kundservice.

Sellfinity-CRM-desktop-1

Vad kan det innebära för er verksamhet?

Gamification kan hjälpa till att öka omsättningen genom att skapa en engagerande och motiverande miljö för säljpersonalen, vilket kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat. Här är några exempel på hur man kan använda gamification för att öka omsättningen:

 

  • Skapa utmaningar och belöningar relaterade till försäljning: Genom att införa utmaningar och belöningar för att nå försäljningsmål kan säljpersonalen få en starkare motivation att generera försäljning.

 

  • Införa en poängsystem: Genom att ge säljpersonalen poäng för varje försäljning eller leadgenerering kan det skapa en konkurrens mellan säljpersonalen och motivera dem att prestera bättre.

 

  • Använd avancerade analytiska verktyg: Gamification kan också innebära att man använder avancerade analytiska verktyg för att få en överblick över säljpersonalens prestanda, det kan hjälpa företaget att fatta data-driven beslut.

 

  • Ge säljpersonalen möjlighet att lära sig och utvecklas: Gamification kan också innebära att säljpersonalen får möjlighet att lära sig och utvecklas genom interaktiva utbildningar och feedback. Detta kan hjälpa säljpersonalen att öka sin kunskap och förmåga att generera försäljning och skapa långsiktiga relationer med kunderna.

 

  • Anpassa erbjudanden och tjänster för att bättre möta kundbehov: Gamification kan också hjälpa säljpersonalen att få insikt i kundens beteende och preferenser, vilket kan göra det lättare för dem att anpassa sina erbjudanden och tjänster för att bättre möta kundens behov. Detta kan öka chansen att generera försäljning och skapa långsiktiga relationer med kunderna.

 

Sammantaget kan gamification i ett CRM-system hjälpa en verksamhet att öka omsättningen genom att skapa en engagerande och motiverande miljö för säljpersonalen, ge dem möjlighet att lära sig och utvecklas, och hjälpa dem att bättre möta kundens behov.

399kr/

användare

Fast pris och allt ingår.

Det unika med Sellfinity CRM

Sellfinity är det smarta CRM:et som ger dig mer för mindre. Sellfinity är CRM-systemet som vill befria världen från dåliga lösningar med dyra integrationer och skenande månadskostnader. Med Sellfinity får du leadsgenerering, kundhantering, e-postmarknadsföring, marketing automation, projekthantering, supporthantering, gamification, custombyggda dashboards, integrationer mot affärssystem och mycket, mycket mer. Öka försäljningen, få bättre överblick och sänk din månadskostnad. Sellfinity är det självklara valet när du vill ha alla funktioner, samlade hos en och samma leverantör – och dessutom till ett riktigt bra pris.

 

I stället för att betala för en tjänst där du sedan måste lägga till alla relevanta funktioner ingår allting från början – och du betalar bara 399 kronor i månaden för varje användare.

 

Den stora fördelen med Sellfinity är att det blir enklare att sälja. Med Sellfinity skapar du fler leads och får fler avslut, men du får också mer engagerad personal tack vare det inbyggda gamification-systemet.
En stor fördel med att ha Sellfinity som leverantör är att du samlar alla viktiga tjänster i en plattform. Du behöver logga in på färre ställen och betala färre avgifter, så att du i stället kan fokusera på att driva din affär.


Sellfinity är också ett CRM-system som är enkelt att installera. Målet är att Sellfinity ska vara så nära plug’n’play som du kan komma – och behöver du ändå någon hjälp är Sellfinitys customer success managers alltid redo att hjälpa till.

Gamification-pa-Sellfinity-CRM