Sälj lätt som en plätt

Sellfinity är ett CRM-system (customer relationship management) som erbjuder ett brett utbud av verktyg för sälj. Det hjälper företag att hantera och organisera leads och kundrelationer på ett effektivt sätt, och öka sannolikheten för försäljning. Här är några av de främsta anledningarna till varför det är bra att använda Sellfinity som säljstöd:

 

  • Automatiserade arbetsflöden: Sellfinity erbjuder automatiserade arbetsflöden som gör det möjligt för företag att automatiskt hantera och följa upp leads. Det gör det enklare för säljarna att hålla koll på leads och fokusera på de mest lovande.

 

  • Leads: Sellfinity hjälper företag att samla in leads från olika källor, såsom webbformulär, e-post, sociala medier och annonser. Leads är sedan automatiskt kvalificerade och kategoriserade för att göra det lättare att hantera dem.

 

  • Lead-scoring: Sellfinity erbjuder lead-scoring, verktyg som hjälper företag att mäta och värdera leads utifrån deras engagemang och intresse för företaget. Det gör det möjligt för företaget att prioritera och fokusera på de mest lovande leads, vilket ökar sannolikheten för en försäljning.

 

  • Personaliserade kampanjer: Sellfinity gör det möjligt för företag att skapa och distribuera personaliserade kampanjer och e-postmeddelanden till specifika grupper av leads. Detta ökar engagemanget och intresset för företaget och ökar sannolikheten för en försäljning.

 

  • Analytiska verktyg: Sellfinity erbjuder en rad av analytiska verktyg för att hjälpa företag att förstå sina kunder och leads bättre. Det gör det möjligt för företaget att följa sin prestanda, identifiera mönster och göra data-drivna beslut för att förbättra sin försäljning.

 

Mobila app: Sellfinity har en mobilapp, det ger säljarna möjlighet att hantera leads och göra försäljningar när som helst och var som helst. Det gör det möjligt för säljarna att ha all information de behöver om en lead till hands, inklusive tidigare kommunikation och försäljningshistorik.

 

Sammantaget är Sellfinity ett kraftfullt och flexibelt verktyg för säljstöd. Det erbjuder ett brett utbud av verktyg och funktioner för att hjälpa företag att effektivt hantera och organisera leads, samt öka sannolikheten för försäljning. Dess automatiserade arbetsflöden, lead-skörd, lead-scoring, personaliserade kampanjer, analytiska verktyg och mobilapp gör det enkel för företag att använda och förbättra sin försäljning.

Forsaljningsdashboard-1 (1)

Försäljningsdashboard

Sellfinity CRM har ett avancerat försäljningsdashboard som ger företag en överblick över deras försäljningsaktiviteter. Dashboardet visar viktiga mätvärden som total försäljning, antal sålda produkter och antalet avslutade affärer, samt ger möjlighet att se detaljerad information om varje enskild affär.

 

Försäljningsdashboardet gör det enkelt att se hur företaget presterar jämfört med tidigare perioder eller målsättningar, samt att identifiera möjliga mönster eller trender i försäljningen. Det ger också möjlighet att se vilka produkter eller tjänster som säljer bäst och vilka kunder som är mest aktiva.

 

Dashboardet kan också användas för att generera olika rapporter och grafer, som gör det möjligt för företaget att få en djupgående förståelse för sin försäljning och identifiera områden som kräver förbättring.

 

Sellfinity CRM:s försäljningsdashboard är ett verktyg som ger företaget möjlighet att följa och analysera sin försäljning på ett enkelt och effektivt sätt, och därmed ta bättre affärsbeslut och öka sin försäljning.

CRM Integrationer

Ett annat fördel med Sellfinity är dess integrationsmöjligheter, det gör det möjligt för företag att integrera Sellfinity med andra verktyg och plattformar som de redan använder, såsom e-post, kalender och affärssystem. Det gör det möjligt för företaget att få ett helhetsperspektiv på sina kunder och förbättra sin verksamhet genom att använda data på ett konstruktivt sätt.

 

Sellfinity har också support och utbildning. Det innebär att företaget alltid har hjälp tillgängligt när det behövs, och det gör det enklare för företaget att implementera och använda systemet på ett effektivt sätt.

 

Så i slutändan, Sellfinity erbjuder ett komplett och integrerat verktyg för säljstöd. Det hjälper företag att hantera och organisera leads och kundrelationer på ett effektivt sätt, samt öka sannolikheten för försäljning med enkel integration med andra verktyg, förbättra prestanda med analytiska verktyg och flexibilitet med mobilappen, och göra det lättare för företag att använda och implementera systemet med bra support och utbildning.

Varför är ett CRM
viktigt för säljpersonalen?

Användandet av Sellfinity CRM kan vara mycket fördelaktigt för dig som säljpersonal eftersom det ger dig möjlighet att effektivt hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen. Det kan hjälpa dig att öka din produktivitet och förbättra dina resultat.

 

Ett av de främsta fördelarna med Sellfinity CRM för dig som säljare är möjligheten att samla in och hantera kunddata på ett centraliserat sätt. Det gör det enklare för dig att få en helhetsbild av kundens historik och behov, samt att följa upp tidigare kommunikation och försäljning. Det kan hjälpa dig att öka din försäljning genom att göra det möjligt för dig att ge mer relevanta erbjudanden och tjänster.

 

Sellfinity CRM erbjuder också möjlighet för dig att automatisera viktiga arbetsflöden, såsom leadgenerering och försäljningsprocessen. Det kan hjälpa dig att hantera flera leads och kunder samtidigt och öka din effektivitet.

 

CRM-verktyget erbjuder också möjlighet till överblick över din pipeline och säljprocess, vilket gör det enklare för dig att genomföra analyser och fatta data driven beslut. Det kan också hjälpa dig att hålla koll på hur du presterar och identifiera områden där det behövs förbättringar.

 

Sammantaget kan användandet av Sellfinity CRM vara mycket fördelaktigt för dig som säljare eftersom det ger dig möjlighet att effektivt hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen. Det kan hjälpa dig att öka din produktivitet och förbättra dina resultat samtidigt som det ger dig möjlighet att fatta data driven beslut.

Gamification inom sälj

Gamification är en metod som använder spelprinciper för att göra arbetsuppgifter mer engagerande och motiverande. När det införs i ett CRM-system kan det vara mycket fördelaktigt för säljpersonal eftersom det kan hjälpa till att öka motivationen och engagemanget för att hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen.

 

Gamification kan göra det roligare att arbeta med CRM-verktyget genom att införa utmaningar och belöningar för att nå olika mål och prestationer, som t.ex att generera fler leads eller öka försäljningen. Det kan också ge en bättre överblick över prestandan och förbättra konkurrensen mellan säljare.

 

Gamification i ett CRM-system kan också hjälpa till att öka motivationen och engagemanget för att lära sig och använda verktyget effektivt. Säljpersonal kan få utbildning och feedback på ett roligt och interaktivt sätt, vilket kan öka deras kunskap och förbättra deras förmåga att hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen.

 

Gamification i ett CRM-system kan därför hjälpa säljpersonal att öka sin motivation och engagemang, samtidigt som det ger en bättre överblick över prestandan och förbättra deras förmåga att hantera kundrelaterade uppgifter och försäljningsprocessen.

399kr/

användare

Fast pris och allt ingår.

Vill du veta mer om vår fantastiska produkt?