Fortnox-integration-med-Sellfinity-crm

Integrera Fortnox CRM med Sellfinity

Har du Fortnox är Sellfinity det bästa valet av CRM

Sellfinity är ett CRM verktyg som lätt och smidigt kan integreras med Fortnox CRM. Fortnox är en molnbaserad plattform för ekonomisk administration som erbjuder olika verktyg och tjänster för att hjälpa företag att hantera sina affärsprocesser, inklusive ekonomi, löner, fakturering, projekthantering, bokföring, kvitto & utlägg.

 

Sellfinity CRM kan integreras med Fortnox CRM för att hjälpa företag att samarbeta och hantera sina affärsprocesser på ett enkelt och effektivt sätt. Fortnox CRM och Sellfinity är användarvänliga och riktar sig främst till små och medelstora företag, och finns i olika varianter, inklusive en webbaserad version och en app för mobila enheter. Fortnox finns på flera olika språk och är anpassad för olika branscher och verksamheter, och erbjuder även support och rådgivning för att hjälpa företag att använda plattformen på bästa sätt. Sellfinity CRM kan integreras med Fortnox för att förbättra företagets kundhantering och öka effektiviteten i affärsprocesserna.

Så fungerar kopplingen

Med integrationen mellan Sellfinity CRM och Fortnox synkroniseras informationen i kundregistret åt båda hållen. Artikelregistret uppdateras automatiskt från Fortnox till Sellfinity CRM, vilket gör att man kan skapa offerter eller order med hjälp av alla artiklar från Fortnox. Fakturor som skapas i Fortnox synkroniseras till Sellfinity CRM och det är möjligt att hämta all historisk fakturainformation från Fortnox. Sellfinity CRM kan också synkronisera nya ordrar som underlag för fakturor, som sedan kan skickas ut för betalning från Fortnox.

Fem bra anledningar
till integration

 • Effektiv hantering av kund- och fakturainformation: Integrering av Fortnox och Sellfinity CRM möjliggör enkel åtkomst till kund- och fakturainformation från båda systemen, vilket kan underlätta hanteringen av kundrelaterade uppgifter och fakturering.

 

 • Automatiserad synkronisering: Integreringen gör det möjligt att automatiskt synkronisera data mellan Fortnox och Sellfinity CRM, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar datakvaliteten.

 

 • Ökad insikt i kundrelationer: Genom att få tillgång till information om kundens historiska inköp och fakturering i Fortnox, kan användare av Sellfinity CRM få en mer omfattande bild av kundens relation till företaget.

 

 • Effektivare inkassoprocess: Integreringen kan underlätta inkassoprocessen genom att göra det enklare att hålla koll på obetalda fakturor och att automatiskt uppdatera kundinformation i Sellfinity CRM.

 

 • Ökad samarbete mellan avdelningar: Integreringen kan underlätta samarbetet mellan avdelningar såsom ekonomi och försäljning, eftersom all relevant information om kunderna finns tillgänglig i både Fortnox och Sellfinity CRM.

Dubbelriktad integration

Dubbelriktad integration viktigt eftersom det möjliggör en effektivare och automatiserad hantering av kund- och fakturadata mellan dessa två system. Med en dubbelriktad integration kan information automatiskt synkroniseras mellan Fortnox CRM och Sellfinity CRM, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar datakvaliteten.

 

En viktig fördel med dubbelriktad integration mellan Fortnox CRM och Sellfinity är att det gör det möjligt att uppdatera och hålla all information i realtid. Det innebär att när en förändring görs i Fortnox CRM, är den omedelbart tillgänglig i Sellfinity CRM också. Detta är viktigt för att undvika inkonsistenser och för att alltid ha tillgång till den senaste informationen om kunderna och faktureringen.

 

En annan viktig fördel med dubbelriktad integration är att det underlättar samarbetet mellan avdelningar såsom ekonomi och försäljning. Då all relevant information om kunderna finns tillgänglig i både Fortnox CRM och Sellfinity CRM, kan avdelningar arbeta med samma information och samarbeta mer effektivt.

 

Sammanfattningsvis är dubbelriktad integration viktigt för att automatisera hanteringen av kund- och fakturadata, uppdatera och hålla all information i realtid, och underlätta samarbetet mellan avdelningar som arbetar med dessa system. Detta kan hjälpa företag att spara tid, förbättra datakvaliteten och öka effektiviteten i hanteringen av kundrelaterade uppgifter och fakturering.

399kr/

användare

Fast pris och allt ingår.

Välj rätt CRM-verktyg

Det finns många skäl till varför du bör välja Sellfinity CRM som sitt CRM-system. Här är några av de:

 • AI-genererade ringlistor: Sellfinity CRM har en unik funktion som gör det möjligt för företag att skapa AI-genererade ringlistor, vilket gör det enklare att hitta potentiella kunder och öka försäljningen.

 •  

Avancerat försäljningsdashboard: Dashboardet ger en överblick över företagets försäljningsaktiviteter och möjlighet att se detaljerad information om varje affär. Det gör det enkelt att se hur företaget presterar jämfört med tidigare perioder eller målsättningar.

 

 • Anpassningsbarhet: Sellfinity CRM är anpassningsbar till företagets specifika behov och kan användas för att hantera olika typer av kontakter, inklusive kunder, leads, partners och leverantörer.

 

 • Möjlighet att spåra och analysera kampanjer: Systemet ger möjlighet att spåra och analysera resultaten av kampanjer och följa upp med kunder, vilket ger företaget möjlighet att justera sin strategi och optimera sin försäljning.

 

 • Enkel att använda: Sellfinity CRM är enkel att använda och ger enkel åtkomst till all information som företaget behöver för att genomföra sin försäljning och marknadsföring.

 

 • Integrering med Fortnox: Sellfinity CRM kan integreras med Fortnox, ett populärt system för ekonomi- och lönesamordning, vilket ger företaget möjlighet att automatiskt synkronisera kund- och fakturainformation mellan systemen, samt att skapa automatiska fakturor och hantera betalningar direkt från CRM-systemet. Detta gör det möjligt för företaget att effektivisera sin ekonomiflöde och få en helhetssyn på sina affärsaktiviteter.

 

Således, Sellfinity CRM är ett kraftfullt och anpassningsbart verktyg som hjälper företag att hitta och kontakta lämpliga kunder, öka sin försäljning och genomföra effektiva kampanjer.

Forsaljningsdashboard-1

Vill du veta mer om vår fantastiska produkt?